AGGERHOLM

DANMARKS NYE STORE GALLERI

Værker

 
Ken Zier ● Født i 1968 ● Marinemaler

Siden barndommen var Ken Ziers familie nær knyttet til havet og det maritime miljø. Barnebarn af marinemaleren Wolmer Zier fra Løkken, kombineret med et udpræget tegnetalent, fik Zier tidligt lyst til at videreføre og forny denne tradition i det realistiske maleri. I slutningen af 1990`erne tog oliemaleriet over, først med hovedvægten lagt på skibsportrætter, men langsomt er skibene gledet i baggrunde i takt med at Zier har udviklet sin maleteknik og i dag ses de kun som små objekter.

Det er himlen, luften, havet og stemningen omkring motivet der er det vigtige. Stemninger der har brændt sig fast på nethinden hos kunstneren har deltaget i eller fulgt kapsejladser. De senere år, har Ken Zier beskæftiget sig med store stemningsfyldte billeder over deciderede havmalerier, til små serier af meteorologiske studier fra vejrets skiftende indvirkning på himmel og hav.

En hel unik type billeder, der har været genstand for stor opmærksomhed er de store natbilleder. Portrætter af forskellige kystbyers lys i skumring eller natligt månelys. I Ken Ziers værker ses ofte en teknik, der kombinerer det flade maleri med det pastose og strukturelle. På den måde opnår han en form for impressionistisk realisme, der giver hans værker et helt egenartet udtryk.

Uddannelse:
Ken Zier har været professionel kunstmaler siden 1995.

Udstillinger:
Ken Zier fik sin debut i midten af 1990`erne og har siden haft mange separatudstillinger på gallerier primært uden for landets grænser. Han har faste udstillinger på Kendalls Fine Art, Isle of Wright UK, Tracey Monee Gallery, Glasgow Skotland, De Scheepskammer, Heeg, Holland, Sheldon Fine Art, Newport, Rhode Island USA, Gallerie DeichStrasse, Hamburg, Tyskland.
Galerie Am Hafen, Ulsnis, Tyskland

Studierejser:
Under udarbejdelse

Udsmykninger og salg til:

Under udarbejdelse.